Easee Home

Easee Home är intelligent och anpassar sig till alla elektriska
fordon, spänningar och elnät. Laddningsroboten känner
automatiskt av om bilen stöder 3-fas eller inte. Det finns
ingen anledning att fundera på tekniska specifikationer,
Easee Home anpassar sig alltid till bilens behov och ger
maximal tillgänglig ström i ditt hem.