Lantbrukselektriker

Jordbruksmaskiner, verkstäder, dieseltankar, sadelkammare m.m. innebär inte bara höga värden för den som äger och bedriver sin verksamhet, det gäller också att den kan bedrivas utan långa avbrott p.g.a. stöld eller skadegörelse.

Inomhus skyddas maskiner, ytor och utrustning från obehörigt intrång av ett larmsystem och utomhus kan ett kamerasystem ge besked då någon går in på otillåtet område.

En monterad kamera med larmat område är en billig försäkring mot det problem som uppstår om traktorn är borta eller dieseltanken tömd när verksamheten startar.

Exempel på skydd för en jordbrukare är verkstad, maskinhall, lagerlokal och en utvändig uppställningsplats för maskiner och tillbehör.


Malma EL är Utbildade lantbrukselektriker via Brandskyddsföreningen.