Lantbrukselektriker

 

Malma EL är Utbildade lantbrukselektriker via Brandskyddsföreningen.