Information angående säljstopp Easee laddboxar

 

Malma EL har följt rekommenderade instruktioner från IN Installatörsföretagen samt Elsäkerhetsverket och reklamerat samtliga Easee laddboxar till generalagenten.

Vi avvaktar ev. vidare instruktioner. I dagsläget är det ett försäljningsstopp av boxarna som råder men inte ett användarstopp.

Man kan och får alltså använda boxarna precis så som det är tänkt.

 

Elsäkerhetsverkets länk angående Easee laddboxar

 

Efuels länk angående Easee laddboxar